Statut

Uchwała nr LXXIII/2122/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 5 czerwca 2014 r., zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.

Uchwała nr LXX/1937/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 5 lipca 2018 r., zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.