Struktura organizacyjna

Dyrektor Ośrodka Bożena Golon przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 13.00;
Zastępca Dyrektora Ośrodka Grażyna Ring przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach od 13.00 do 16.00.