Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany specjalista pracy z rodziną/starszy specjalista pracy z rodziną do Działu Pomocy Specjalistycznej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi specjalista pracy z rodziną/starszy specjalista pracy z rodziną do Działu Pomocy Specjalistycznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi (3 etaty) pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej do Działu Pomocy Środowiskowej - zatrudnienie w ramach Umowy o pracę - 1 etat, Umowy o pracę na zastępstwo - 2 etaty.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej do Działu Pomocy Specjalistycznej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko pomocnicze i obsługi pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej do Działu Pomocy Specjalistycznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo  w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Kierownik Ośrodka Wsparcia -Dziennego Domu Pomocy Społecznej Domu Seniora Piękny Brzeg (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Pomocy Społecznej Domu Seniora Piękny Brzeg - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Kierownik Ośrodka Wsparcia -Dziennego Domu Pomocy Społecznej Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Pomocy Społecznej Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Strony