Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza rekrutację kandydatów na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego do Działu Pomocy Środowiskowej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo  w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany podinspektor/inspektor/starszy inspektor (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora/starszego inspektora - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany starszy asystent/asystent/młodszy asystent rodziny do Działu Pomocy Specjalistycznej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza rekrutację kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze starszego asystenta/asystenta/młodszego asystenta rodziny do Działu Pomocy Specjalistycznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany pracownik socjalny do Działu Pomocy Środowiskowej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza rekrutację kandydatów na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego do Działu Pomocy Środowiskowej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo  w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Specjalista/Główny Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym/Zastępca Głównego Księgowego (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Specjalista/Główny Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym/Zastępca Głównego Księgowego w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Strony