Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż:

dane osób objętych kwarantanną w zakresie: imię nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu będą udostępniane wszystkim podmiotom i organizacjom wskazanym przez Wojewodę do realizacji Poleceń zgodnie z instrukcjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r.