Zapytanie ofertowe na realizację usług bezpośredniej ochrony fizycznej