Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na szkolenie zamknięte w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015 (zakończone)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 6 pracowników w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015.

Pliki do pobrania: 

Zapytanie ofertowe na usługę aktualizacji normatywów kancelaryjno archiwalnych i archiwizacji dokumentacji (zakończone)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na usługę aktualizacji normatywów kancelaryjno archiwalnych i archiwizacji dokumentacji w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Pliki do pobrania: 

Rozeznanie cenowe na organizację spotkania świątecznego (zakończone)

Przedmiotem zamówienia jest organizacja uroczystego spotkania świątecznego w lokalu Wykonawcy, wraz z poczęstunkiem, własną obsługą i zastawą stołową zorganizowane dla 90 osób samotnych, osamotnionych, mieszkańców Żoliborza, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Stoły oraz sala, w której będzie odbywać sie spotkanie powinny mieć dekorację świąteczną. Wymagane jest sprawne nagłośnienie i mikrofon.

Więcej informacji w załączniki

Uzupełnienie zapytania cenowego o formularz ofertowy i przedłużenie terminu składania ofert do 29.02.2016 r. godz. 12:00

Strony