Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczeń wewnętrznych w Domu Seniora Piękny Brzeg przy ul. J. popiełuszki 16 w Warszawie oraz w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie (zakończone)

Strony