Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenia usług w formie realizacji talonów podlegających wymianie w placówkach handlowych na terenie Dzielnicy Żoliborz na art. żywnościowe oraz higieniczno-sanitarne,z wył. napojów alkoholowych oraz wyr. tytoniowych(zakonczone)

Strony