Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany Specjalista pracy z rodziną/Starszy specjalista pracy z rodziną (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Specjalista pracy z rodziną / Starszy specjalista pracy z rodziną w Dziale Pomocy Specjalistycznej- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Pracownik Socjalny/Starszy Pracownik Socjalny/Specjalista Pracy Socjalnej/Starszy Specjalista Pracy Socjalnej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, poszukuje pracowników na zastępstwo na stanowisko pomocnicze i obsługi Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Starszy Inspektor/Specjalista w obszarze ds. kadrowych (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszego inspektora/specjalisty w obszarze ds. kadrowych do Działu Administracyjno-Gospodarczego - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Pracownik Socjalny/Starszy Pracownik Socjalny/Specjalista Pracy Socjalnej/Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Pracownik Socjalny/Starszy Pracownik Socjalny/Specjalista Pracy Socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Środowiskowej w wymiarze 3 etatów, w tym:
1 etat – zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2 etaty - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

Poszukiwany starszy inspektor / specjalista ds. finansowo-księgowych do Zespołu Finansowo-Księgowego (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy inspektor / specjalista ds. finansowo-księgowych
do Zespołu Finansowo-Księgowego - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Strony