Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (zakończono)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy specjalista pracy socjalnej (zakończono)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy specjalista pracy socjalnej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Środowiskowej, zatrudnienie w ramach umowy o pracę – 1 etat

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Psycholog / Konsultant psycholog (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Psycholog / Konsultant psycholog w Dziale Pomocy Specjalistycznej (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu) dla 1 pracownika

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony – 1 etat.

Więcej informacji w załączniku.

Strony