Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwani pracownicy na realizację zadań pracownika socjalnego (2 osoby) w projekcie "Akademia Zarządzania Przyszłością" (zakończone)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poszukuje pracowników socjalnych (2 osoby) do projektu "Akademia zarządzania przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji tutaj.

Poszukiwany pracownik na realizację usług świadczenia porad psychologicznych w projekcie "Akademia Zarządzania Przyszłością" (zakończone)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poszukuje pracownika na realizację usług świadczenia porad psychologicznych do projektu "Akademia zarządzania przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji tutaj.

Poszukiwany pracownik na realizację usług świadczenia w ramach umowy zlecenia indywidualnych konsultacji doradcy zawodowego w projekcie "Akademia Zarządzania Przyszłością" (zakończone)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poszukuje pracownika na realizację usług świadczenia w ramach umowy zlecenia indywidualnych konsultacji doradcy zawodowego do projektu "Akademia zarządzania przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji tutaj.

Poszukiwani pracownicy na realizację zadań pracownika socjalnego (2 osoby) w projekcie "Akademia Zarządzania Przyszłością" (zakończono)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poszukuje pracowników socjalnych (2 osoby) do projektu "Akademia zarządzania przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji tutaj.

Strony