Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany specjalista pracy z rodziną (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na pomocnicze i obsługi: Specjalista pracy z rodziną / Starszy specjalista pracy z rodziną (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Specjalistycznej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu w związku z realizacją projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży:

Poszukiwany asystent rodziny (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na pomocnicze i obsługi: Młodszy asystent rodziny/ Asystent rodziny/ Starszy asystent rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (zakończono)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor / Inspektor / Starszy Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy specjalista pracy socjalnej (zakończono)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy specjalista pracy socjalnej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Środowiskowej, zatrudnienie w ramach umowy o pracę – 1 etat

Więcej informacji w załączniku.

Strony