Integracja i promocja żoliborskich partnerstw lokalnych

Galeria: 

 Partnerstwa lokalne utworzone zostały na rzecz wspólnego rozwiązywania określonych problemów lokalnych, wymiany doświadczeń, lepszej koordynacji działań,. aktywności i integracji.

Celem powstałych  na Żoliborzu partnerstw było skonsolidowanie wiedzy, pracy  i kapitału rozproszonych pomiędzy organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi        i przedsiębiorstwami  w celu wspólnego osiągania rozwoju żoliborskiej społeczności. .

Ośrodek  koordynuje  działania czterech żoliborskich  partnerstw lokalnych oraz współinicjuje  integrację partnerstw: Partnerstwa „Nasz Żoliborz IV”, Partnerstwa  „Marymont-Kaskada”, Partnerstwa „Żoliborz Oficerski” oraz  Partnerstwa „Sady Żoliborskie”.

Integracja partnerstw  oraz współpraca międzysektorowa przyczyniają  się do lepszej i skuteczniejszej  realizacji wspólnie  podejmowanych działań oraz  planów działań na rzecz mieszkańców  dzielnicy

Wspólne  działania żoliborskich partnerstw:

2015 rok

 Zorganizowane zostały 3  spotkania świąteczne dla mieszkańców Dzielnicy:

  • w kwietniu 2015 r.  spotkanie wielkanocne dla wszystkich partnerstw i mieszkańców  zorganizowało Partnerstwo „Nasz Żoliborz IV”;
  • w grudniu 2015 r. spotkanie dla mieszkańców  z okazji Świąt Bożego Narodzenia  zorganizowały 2 partnerstwa : „Żoliborz Oficerski” oraz  Partnerstwo „ Marymont- Kaskada”. Spotkanie odbyło się na dziedzińcu Gimnazjum nr 55 przy al. Wojska Polskiego 1a;
  • w grudniu 2015r spotkanie dla mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia  zorganizowały 2 partnerstwa : Partnerstwo „ Nasz Żoliborz IV” oraz Partnerstwo „ Sady Żoliborskie”. Spotkanie, połączone z koncertem kolęd odbyło się w Galerii Żoliborz;
  • w listopadzie  partnerstwa włączyły się w organizację konferencji , „Wspieranie aktywności na rzecz wspólnot lokalnych - przykłady dobrych praktyk” która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.  Podczas  konferencji partnerstwa mogły zapoznać się z działalnością innych warszawskich partnerstw, między innymi mokotowskiego partnerstwa Moje Sielce , partnerstwa Jazdów oraz 2 partnerstw z Częstochowy , ponadto   dzieliły się własnymi  doświadczeniami;
  • we wrześniu 2015 r. odbył się piknik integracyjny  żoliborskich partnerstw w Parku- Kaskada.

2106 rok

  • w marcu 2016 r. w Galerii Żoliborz odbyło się spotkanie wielkanocne dla mieszkańców zorganizowane przez 2 partnerstwa „Sady Żoliborskie” i „Nasz Żoliborz IV”;
  • we wrześniu 2016 r. odbył się piknik integracyjny  żoliborskich partnerstw w Parku- Kaskada;
  • w maju i listopadzie 2016 r. w Gimnazjum nr 55 przy al. Wojska Polskiego 1a partnerstwa zorganizowały Integracyjne Potańcówki Międzypokoleniowe z udziałem seniorów, uczniów z żoliborskich szkół, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi;
  • w październiku i listopadzie 2016 r. odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami zorganizowane przez partnerstwa „Marymont Kaskada” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Paska 10, „Żoliborz Oficerski” w Gimnazjum nr 55 przy al. Wojska Polskiego 1a, „Nasz Żoliborz IV” w Klubie Mieszkańców „Szafir” Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV przy ul. Dolnośląskiej 3;
  • w grudniu 2016 r. partnerstwa zorganizowały „Spotkanie Świąteczne” dla mieszkańców przez Urzędem Dzielnicy Żoliborz.