Zamówienia publiczne

Usługi dozorowania na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Postępowanie prowadzone na podstawie art. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dotyczy wyłonienia Wykonawcy na „Usługi dozorowania na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.”
 
Numer postępowania: NA.26.156.2023
 
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00482717/01
 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a2ac60e-7cf0-11ee-9aa3-96d3b4440790 
 

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym Wykonawcy, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie kart obiadowych

Postępowanie prowadzone na podstawie art. art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dotyczy „Przygotowania i wydawania gorących posiłków uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym Wykonawcy, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie kart obiadowych.
 
Numer postępowania: NA.26.98.2023
 
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402248/01
 

Przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym Wykonawcy, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie kart obiadowych

Postępowanie prowadzone na podstawie art. art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dotyczy „Przygotowania i wydawania gorących posiłków uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym Wykonawcy, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie kart obiadowych.. 
 
Numer postępowania: NA.26.71.2023
 
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372907/01
 

Usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) dotyczy usługi cateringowej – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia. 
 
Numer postępowania: NA.26.1.2023
 
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00185966/01
 

Usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia (zakończone)

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji Usługi cateringowej – przygotowanie i dostarczanie obiadów i śniadań dla uprawnionych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, korzystających z Ośrodków Wsparcia. Oznaczenie sprawy NA.26.1.2022
 
Termin składania ofert do dnia 07.04.2022 r. do godz. 12.00
 

Przygotowanie i wydawanie obiadów uprawnionym klientom Ośrodka w lokalu gastronomicznym Wykonawcy, położonym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie kart obiadowych (zakończone)

Strony