Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w formie realizacji talonów podlegających wymianie w placówkach handlowych na terenie Dzielnicy Żoliborz na artykuły żywnościowe oraz higieniczno-sanitarne, z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych: tonerów, tuszy, folii, pojemników na zużyty toner oraz bębnów do urządzeń drukujących

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych: tonerów, tuszy, folii, pojemników na zużyty toner oraz bębnów do urządzeń drukujących (unieważnione)

Strony