Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany z-ca Gł. Księgowego/Gł. Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze/urzędnicze w Ośrodku - z-ca Gł. Księgowego/Gł. Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany kierowca w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi kierowcy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany podinspektor/inspektor w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany kierowca w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi kierowcy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Gł. Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku - Gł. Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Strony