pomoc zywnosciowa bezterminowoBezpłatna pomoc dla seniorówTransport na szczepienie

Finał konkursu fotograficznego pt. "Mój Żoliborz"

Galeria: 
** Plan ogólny, uroczystość widok zebranych **
** Laureaci prezentują swoje dyplomy **

27 października 2021 r. w Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 odbył się finał konkursu fotograficznego pt. „Mój Żoliborz” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. W spotkaniu udział wzięli seniorzy oraz Pan Paweł Michalec Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Pani Renata Kozłowska Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz.

Konkurs fotograficzny Mój Żoliborz

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza wszystkich seniorów związanych z dzielnicą Żoliborz do udziału w konkursie fotograficznym „Mój Żoliborz” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz.

 Od 16 września do 11 października 2021 r. można zgłaszać swoje prace konkursowe.

 

Więcej szczegółów w załączeniu - w regulaminie konkursu.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Od 1 września 2021 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  rozpoczyna przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wnioski można składać do 15 września 2021 r.

Należy wybrać właściwy wniosek odpowiadający świadczeniu, o które się ubiegasz. Wypełniając wniosek zapoznaj się z instrukcją jego wypełnienia.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 

Od 30 lipca 2021 r. realizujemy  Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

 

wartość dofinansowania – 530 400,00 zł

całkowita wartość zadania – 530 400,00 zł

Spotkania z pracownikiem ZUS

Od lipca 2021 r. składnie wniosków w ramach Programy „Dobry Start” odbywa się wyłącznie w formie online. Świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje każdemu uczącemu się dziecku.

W tym celu można skorzystać z bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS.

Obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Złożenie elektronicznie wniosku oraz założenie profilu ZUS PUE można dokonać w dniach:

24 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00-13:00

Strony