projekt Akademia Zarządzania Przyszłościąpomoc zywnosciowa bezterminowo

Spotkanie z mieszkańcami Partnerstwo - Marymont Kaskada

Galeria: 

W czwartek 4 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. J. Ch. Paska 10 odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Organizatorem spotkania było Partnerstwo Marymont-Kaskada. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi pomysłami dotyczącymi zagospodarowania ogólnodostępnej przestrzeni w aspekcie integracji sąsiedzkiej i międzypokoleniowej. Jedne z ciekawszych propozycji dotyczyły utworzenia nowej przestrzeni z elementami parku sensorycznego, co mogłoby ułatwić integrację z osobami niepełnosprawnymi oraz utworzenia nowego, wspólnego placu rekreacji dla seniorów i młodzieży.

Wolontariat w OPS

    Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy serdecznie zaprasza osoby dobrej woli, empatii, zainteresowanych losem osób samotnych, starszych, potrzebujących, dysponujące czasem wolnym do pełnienia roli wolontariusza przy realizacji Programu Wolontariat w OPS. Program ma na celu wsparcie i zaangażowanie seniorów poprzez włączenie się w działania na rzecz seniorów w ośrodkach wsparcia, klubach seniora i społeczności lokalnej.

 

Warunkiem udziału w Programie Wolontariat jest ukończenie 18 r.ż.

Wrześniowe bajki

Galeria: 

Wrześniowy „Kufer pełen bajek” obfitował w liczne spotkania w zaprzyjaźnionych przedszkolach 130 oraz 131. W dniach 7, 20, 28 były czytane warszawskie legendy, dzięki którym dzieci poznawały tajemnice różnych miejsc, chociażby związane z Zapieckiem, Powiślem. Z okazji Dni Seniora przedszkole 131 gościło naszych seniorów, którzy z ogromną przyjemnością spędzili czas czytając legendy i rozmawiając z dziećmi.

Seniorzy na dożynkach

Galeria: 

Na zaproszenie Wójta Gminy Bodzechów  grupa seniorów z Domu Seniora „Piękny Brzeg” i Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów uczestniczyła w Gminnych Dożynkach, które odbyły się 2 września w Szwarszowicach. Uroczystość rozpoczęła się  korowodem pięknych wieńców dożynkowych, oraz Mszą św. w intencji rolników. Następnie wystąpiły zespoły kół gospodyń wiejskich z terenu gminy z prezentacją dorobku artystycznego. Było to kolejne udane spotkanie żoliborskich i bodzechowskich seniorów, które uwieńczone było integracją i aktywizacją.

Strony